General Conference of Seventh-day Adventists
Official website of the Seventh-day Adventist Church- A Christian Faith community preparing the world for the return of Jesus Christ.
Amptelike webwerf van die Sewendedag Adventistekerk-‘n Christelike kerk wat die wêreld voorberei vir die terugkoms van Jesus Christus.

Noordelike Konferensie van Sewendedag Adventistekerk
Official website of the Northern Conference of the Seventh-day Adventist Church in South Africa.
Amptelike webwerf van die Noordelike Konferensie van Sewendedag Adventiste in Suid Afrika.

HopeChannel
The Hope Channel is a Christian television network that seeks to bring everlasting hope to people around the world.
Die Hope kanaal is ‘n Christelike televisie netwerk wat die ewige evangelie van hoop vir mense bring reg om die wêreld.

Adventist Review
In print for more than 150 years, the Adventist Review is the flagship journal of the Seventh-day Adventist Church.
In druk vir meer as 150 jaar is die Adventist Review die vlagskip joernaal van die Sewendedag Adventistekerk.